علت فوت صد‌ها عروس دریایی در بندرعباس چیست؟

sedayesard.ir - صدای سرد علت فوت صد‌ها عروس دریایی در بندرعباس چیست؟ فوت صدها عروس دریایی عروس دریایی ، داود میرشکار مدیرکل زیست بوم دریایی سازمان حفاظت محیط زیست همراه اشاره به فوت صدها عروس دریایی در سواحل بندرعباس اظهار گرداند: زاد و ولد عروس های دریایی به دلیل گرمای هوا و افزایش مواد مغذی در دریا افزایش می یابد. وی همراه بیان اینکه در این فصل سال، عروس های دریایی شروع به تکثیرمی کنند، افزود:زمانی که تعداد گونه های عروس دریایی افزایش می یابد،این گونه ها به ساحل نزدیک و همراه امواج به سمت خشکی می آیند. و وقتی که به ساحل می رسند، دیگر نمی توانند به ...

فوت عروس‌ های دریایی در ساحل بندر عباس

sedayesard.ir - صدای سرد فوت عروس‌ های دریایی در ساحل بندر عباس فوت عروس دریایی فوت عروس دریایی , وی کنار اشاره به دوره شکوفایی عروس های دریایی مي گويند: این گونه از عروس های دریایی به شدت تحت تاثیر شرایط اکولوژی اند. مدیر کل محیط زیست هرمزگان در خصوص فوت عروس های دریایی در بندرعباس مي گويند: کارشناسان، نمونه برداری های لازم را انجام داده اند و پژوهش علت فوت این عروس های دریایی را انجام خواهند داد. علت فوت عروس های دریایی در یاحل بندرعباس وی افزود: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس نیر پیگیر این عنوان اند. مجید وفادار همچنین مي گويند: بررسی هایی که انجام ...