8 اشتباه مادران جوان – صدای سرد

sedayesard.ir - صدای سرد 8 اشتباه مادران جوان – صدای سرد 8 اشتباه مادران جوان – صدای سرد 8 اشتباه مادران جوان – صدای سرد مراقبت از نوزادی که تازه به دنیا آمده است کار ساده ای نیست و معمولا مادران جوان برای نگه داری از آن ها دچار استرس می شوند و نیازمند کمک هستند .نوزاد تازه وارد، کالا نیست که طریقه مصرف داشته باشد، بلکه یک موجود زنده است که باید نحوه نگهداری از آن را با تمرین بیاموزیم. در ادامه با اشتباهات مادران جوان بیشتر آشنا خواهیدشد.۱. نقش یک مادر همه فن حریف را بازی کردن:مراقبت از نوزاد، به وقت و ...

آموزش انواع بازی با نوزاد 0 تا 2 سال – صدای سرد

sedayesard.ir - صدای سرد آموزش انواع بازی با نوزاد 0 تا 2 سال – صدای سرد آموزش انواع بازی با نوزاد 0 تا 2 سال – صدای سرد آموزش انواع بازی با نوزاد 0 تا 2 سال – صدای سرد کودکی که متولد می‌شود، مجموعه‌ای از توانایی‌های بالقوه است؛ توانایی‌هایی که در ارتباط با پدر و مادر و دنیای بیرون، بالفعل می‌شوند. بازی پدر و مادر با فرزند یکی از راه‌های کلیدی و مهم برای شکوفایی استعداد کودک و رشد صحیح اوست؛ راهی که از همان بدو تولد به روی پدر و مادر باز است و به وسیله آن می‌توانند با فرزند خود ارتباطی ...